Polityka Jakości

– optymalizacja działalności Firmy w obszarze ekonomicznym, społecznym, organizacyjnym oraz technicznym.
-opracowanie, wdrożenie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.
– satysfakcja klientów wyrażająca się w podniesieniu efektywności przedsiębiorstwa klienta.
– ciągłe podnoszenie świadomości naszych pracowników w zakresie ustalonych celów, wymagań SZJ, procesów i realizowanych usług.
– posiadającą licencję na transport krajowy i zagraniczny.