Bezpieczeństwo – Profesjonalizm

– Pełne ubezpieczenie przewożonych pojazdów na kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych)
– Stały nadzór nad ładunkiem (monitoring GPS)
– Pełna dokumentacja procesu załadunku (CMR, zdjęcia)
– Możliwość załadunku w kilku miejscach i przyjęcia zlecenia na przewóz pojedynczych pojazdów
– Ochrona tajemnicy klienta, co ma szczególne znaczenie przy przewozie samochodów używanych