Bezpieczeństwo – Profesionalizm

– pełne ubezpieczenie przewożonych pojazdów na kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych)
– stały nadzór nad ładunkiem ( monitoring GPS )
– możliwość załadunku w kilku miejscach i przyjęcie zlecenia na przewóz pojedynczych pojazdów
– ochrona tajemnicy klienta , co ma szczególne znaczenie przy przewozie samochodów używanych